Voorwaarden

Welke projecten kunnen worden genomineerd?

Nominaties dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen

  • Het project of initiatief draagt bij aan het welzijn van mensen met kanker en verbetert de oncologische zorg;
  • Het project of initiatief is innovatief (vernieuwend), brengt een ontwikkeling tot stand en speelt in op een behoefte waar nog niet eerder in was voorzien;
  • Het project of initiatief zou ook ingezet kunnen worden in andere instellingen;
  • Het project voorziet in de zorg die als aanvullend beschouwd kan worden op de normale zorg.

 

Overige voorwaarden:

  • Het project of initiatief mag niet geschieden uit (persoonlijk) winstbejag (óf een commercieel doel dienen);
  • Het project of initiatief mag niet of niet volledig op andere reguliere wijze worden gefinancierd (bijvoorbeeld door een gebruikelijke financiering door de overheid, een zorgverzekeraar, instelling of subsidiegever);
  • De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren en/of een instelling waarin beroepsbeoefenaren participeren dan wel werkzaam zijn.
Menu